รวบรวมท่าฝึก กล้ามท้อง โดยการใช้ Adjustable Dumbell Bowflex

Weighted Crunch

  • Lie down on your back on a bench and hold a dumbbell on top of your chest.
  • Raise your upper body until your shoulder blades no longer touch the bench and lower yourself back down after a short pause.
  • To avoid pulling your neck with your hands, look straight up instead of looking at your knees.
 

Weighted Leg Raise

  • Lie down with your back on the bench, hands gripping the sides of it and hold a dumbbell between your feet.
  • Raise your legs up until they are perpendicular to the floor and lower them back after a short pause.
  • Try to keep your legs extended by keeping your knees at the same angle.
 

Dumbbell Side Bend

  • Hold a dumbbell with one hand along the side of your body.
  • Tilt your upper body to the side that holds the dumbbell and bring it back after a short pause. Complete your set and change sides.
  • Be careful not to tilt your upper body too far sideways where it may be difficult to bring it back.
 
RECOMMEND PRODUCT (สินค้าแนะนำ)
ดัมเบลปรับน้ำหนักได้ Bowflex 552 ที่วางดัมเบล สำหรับ Dumbell Bowflex ม้านั่งปรับระดับ เล่นได้ทุกถ่วงท่า
     
ดัมเบลปรับน้ำหนัก Bowflex ดัมเบลปรับระดับ Dumbell ดัมเบล bowflex